Публикации

Въглен в пепелта от Сабаа Тахир

Top 5 Friday: Book series I don't plan on finishing. pt. 1

Book Recommendations: Fantasy / Paranormal Romance

Back To School Tag

Короната от Кийра Кас

Предимства и недостатъци на книгите на хартиен носител

Сърца за разбиване от Али Новак

End of Summer Book Tag